ISO 37001 : صدور اولین گواهینامه مبارزه با رشوه خواری

شرکت DQS با مسئولیت محدود، پس از ممیزی موفق در تاریخ ۱۴ مارس مفتخر است که اولین گواهینامه ISO 37001 خود را برای شرکت Energy VIVO در هلند صادر کرده است. به شرکت VIVO Energy بابت ممیزی موفقیت آمیزشان در زمینه سیستم مدیریت مبارزه با رشوره خواری تبریک می گوییم. …

ساده سازی مدیریت ریسک با کمک استاندارد ISO 31001:2018 تجدید نظر شده

در تاریخ ۱۵ فوریه سال ۲۰۱۸، دستورالعمل استاندارد مدیریت ریسک ISO 31001:2018 پس از مدت ها انتظار برای تجدید نظر، منتشر شد. این راهنما بیانگر اهمیت مدیریت ریسک در محیط های کاری امروزی می باشد. طبق استاندارد …

پیشگیری از تقلب در محصول : راهنمای کاربردی منتشر شده توسط سازمان IFS

در سال های اخیر تقریبا تمامی استاندارد های مربوط به مواد غذایی و تامین سلامت کالاهای مصرفی، ملزومات اضافی را جهت مبارزه با تقلب در محصول شامل می شدند. این امر ابهاماتی را برای شرکت ها و کارخانه های معتبر درباره نحوه اجرای طرح کاهش تقلب در محصول ایجاد می کرد. دستورالعمل جدید منتشر شده توسط IFS ، یک راهنمای عملی می باشد که در زمینه پیاده سازی استاندارد های مختلف IFS به شرکت ها کمک خواهد کرد. …