اولین ارزیابی گزارش GRI در ایران

شرکت فولاد مبارکه یکی از شرکت های پیشرو در تعالی سازمانی در سال های اخیر، گزارش پایداری خود را برمبنای استانداردهای GRI تدوین و منتشر کرده است ، ارزیابی نهایی این گزارش با موفقیت برای این شرکت در تاریخ ۱۱/۷/۹۷ توسط شرکت DQS CFS انجام گردید. …