آموزش

با توجه به شرایط بحرانی و فاصله گذاری اجتماعی و نظر به این که آموزش رکن اصلی برای پرسنل شرکت ها می باشد ، شرکت DQS برای رعایت موارد بهداشتی مورد نظر در این روزها، دوره های آموزشی خود را به صورت آنلاین برگزار خواهد کرد.
متقاضیان دوره پس از ثبت نام در دوره مورد نظر، در ساعت و روز ذکر شده از طریق اپلیکیشن Skype آنلاین خواهند شد و در کلاس آموزشی شرکت می نمایند؛ و درپایان با در نظر گرفتن کار گروهی و نظر مدرس دوره و دریافت حداقل نمره قبولی در آزمون پایانی، گواهینامه DQS را دریافت خواهند نمود.

There are no upcoming events at this time

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 9001

یادگیری و توانایی انجام ممیزی حرفه ای بر طبق استاندارد ۱۹۰۱۱:۲۰۱۸

Find out more »

مدیریت بحران

مدیریت بحران به عملکرد های فوری و بسیار مهم سازمان ها اشاره دارد و اگر به شکست منتهی شود به منافع کلیه سهامداران و گاهاً بقای سازمان با خطرات جدی رو به رو خواهد شد .

Find out more »