آموزش

رویداد های پیش رو

There are no upcoming events at this time.

رویداد های گذشته

دوره تشریح الزامات IFS Global Market

استاندارد  IFS مربوط به کیفیت و ایمنی مواد غذایی  می باشد و به منظور توانمندسازی صنایع غذایی برای تولید و تحویل محصولات ایمن مطابق مشخصات مورد نظر مشتری تدوین شده که تمرکز بر ایمنی مواد غذایی و کیفیت فرآیندها و محصولات است.

Find out more »

دوره مدیریت دانش

مدیریت دانش، یعنی مدیریت فعالیت‌های دانشی؛ مدیریت دانش یعنی مدیریت اذهان و مستندات. مدیریت دانش فراتر از انجام فعالیت‌های دانشی است.

Find out more »

دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 37001

استاندارد ISO 37001 در زمینه مدیریت ضد رشوه تعریف شده است تا به سازمان های کوچک و بزرگ در بخش های دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف برای ممانعت از رشوه خواری کمک کرده و فرهنگ کسب و کار اخلاقی را ارتقا بخشد

Find out more »دریافت جزوه آموزشی