اولین دوره رسمی CSR به همراه گواهی GRI در ایران

مفاهیم مسئولیت اجتماعی سازمانی ( CSR ) و پایداری ( SUSTAINABILITY) ، به سرعت در دنیای کسب و کار در حال توسعه هستند . با توجه به وجود برداشت های مختلف و گاهی اوقات نادرست از مفاهیم CSR و SUSTAINABILITY ، لزوم یک هم زبانی و ذهنیت مشترک درباره ی این مفهوم مهم احساس می گردد. این دوره به شرکت کنندگان کمک می نماید تا مفاهیم کلیدی CSR و SUSTAINABILITY را توسط یکی از مدرسان با سابقه ی بین المللی ، به درستی شناخته و بوسیله ی آشنایی با استاندارد بین المللی GRI به شکل مناسب و صحیح به سمت فرآیندهای گزارش دهی پایداری ( Sustainability Reporting) هدایت شوند. …