اولین دوره رسمی CSR به همراه گواهی GRI در ایران

مفاهیم مسئولیت اجتماعی سازمانی ( CSR ) و پایداری ( SUSTAINABILITY) ، به سرعت در دنیای کسب و کار در حال توسعه هستند . با توجه به وجود برداشت های مختلف و گاهی اوقات نادرست از مفاهیم CSR و SUSTAINABILITY ، لزوم یک هم زبانی و ذهنیت مشترک درباره ی این مفهوم مهم احساس می گردد. این دوره به شرکت کنندگان کمک می نماید تا مفاهیم کلیدی CSR و SUSTAINABILITY را توسط یکی از مدرسان با سابقه ی بین المللی ، به درستی شناخته و بوسیله ی آشنایی با استاندارد بین المللی GRI به شکل مناسب و صحیح به سمت فرآیندهای گزارش دهی پایداری ( Sustainability Reporting) هدایت شوند. …

سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری ISO 37001

توجه سازمانها و در راس آنها دولتمردان به نیازهای نسل حاضر و نسل آتی همواره الزام حرکت به سوی توسعه پایدار را قطعی می نماید. به منظور ایجاد شرایط توسعه پایدار توجه به برخی موضوعات که در کنفرانسهای بین المللی نیز نسبت به رعایت آن تاکید فراوان شده است لازم الاجرا می باشد بعنوان نمونه می توان به موضوعاتی از قبیل الزامات حقوق بشر، فقرزدایی، دوری از جنگ، مبارزه با رشوه و فساد، حقوق مساوات و ... اشاره نمود . بی شک یکی از چالش های بزرگ در جهت توسعه پایدار و توسعه بین المللی مبارزه با رشوه و رشوه خواری می باشد که آثار آن در امور اقتصادی، امکانات و زیرساخت‌ها، فرهنگ، کیفیت، ایمنی، بهداشت و سایر موضوعات، مخرب باشد. مقابله با معضل رشوه خواری همواره در بسیاری از سازمانها و در راس آنها کشورها مورد توجه واقع شده است چرا که اجرای مناسب مدیریت ضد رشوه سبب کاهش هزینه های زندگی، تقویت اقتصاد و احساس خوشنودی از نتایج عملکردها خواهد شد . …