شرکت خدمات بین المللی نوین آموز ثبات | news

کسانی از پله موفقیت بالا می روند که پایشان را بر پله های فرصت بگذارند

مدیریت زنجیره تامین

مديريت زنجيره تامين تلفيقي از هنر و علم است كه فرایند يافتن مواد اولیه مورد نياز شركت ها را براي توليد يا خدمت رساني بهبود مي بخشد.

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین   

اگر به دنبال کاهش هزینه های خود هستید به مدیریت زنجیره تامین بیاندیشید 

یکی از عوامل مهم ماندگاری در فضای پر رقابت امروزی، افزایش کیفیت و کاهش هزینه های تولید محصول می باشد در این راستا تامین کنندگان می توانند یکی از عواملی باشند که نقش به سزایی در عوامل کمی و کیفی سازمان ایفاء نمایند و به نوعی قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهند، چرا که در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول و حتی تحویل به موقع مواد، قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد.

بنابراین انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین می تواند یکی از موارد کلیدی هر سازمان باشد. در دهه کنونی چگونگی تعیین مناسب ترین تامین کننده به عنوان یک عامل استراتژیک در زنجیره تامین مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.

ماهیت این نوع تصمیمها معمولا دارای ساختار مشخصی نمی باشد و بسیاری از معیارهای عملکرد کمی و کیفی از قبیل کیفیت، زمان تحویل، قیمت، انعطاف پذیری و عملکرد باید برای تعیین مناسبترین تامین کننده مورد توجه قرار گیرد.

باید توجه داشت که برای داشتن یک کسب و کار  متعالی در بازار تنها بهبود فرایندهای داخلی سازمان کافی نمی باشد بلکه مدیریت بر تامین کنندگان با بکارگیری سیستم مدیریت زنجیره تامین می تواند هم راستا با سایر سیستمهای مدیریتی در داخل سازمان نقش به سزایی ایفاء نماید .

سیستم مدیریت زنجیره تامین شرکت DQS بر اساس سه بخش عمده ارزیابی تامین کنندگان، توسعه و ارتقاء تامین کنندگان و امنیت زنجیره تامین بر اساس استاندارد ISO 28000  فعالیتهای زیر را شامل می گردد:

  • ارزیابی دوره ای و ممیزی تامین کنندگان بر اساس معیارهای مشخص شامل استانداردهای مدیریت، الزامات خاص مشتری، سایر معیارهای تعیین شده
  • تعیین سطح / گرید تامین کننده
  • ارائه موارد قابل بهبود به منظور توسعه و ارتقاء تامین کنندگان

آشنایی با جزئیات

آشنایی با نحوه ممیزی و صدور گواهی نامه 

جهت ثبت نام در دوره آموزشی کلیک نمایید

 

مدیریت یکپارچه

در جهان امروزی سازمانها تحت تاثیر نیازهای در حال تغییر ، ویژگی محصولات و فرایندهای بکار گرفته شده، قوانین و مقررات منطقه ای و       بین المللی، الزامات مشتری و همچنین نیاز ذینفعان قرار دارند و جهت دسترسی به نتایج مورد نظرشان نیازمند روشها و سیستمهایی هستند که بتوانند پاسخگوی تمامی نیازها و افزایش دهنده کارایی و اثربخشی فعالیتهای سازمان باشند لذا لزوم استفاده از سیستمهای مختلف مدیریت که جنبه های فراگیری از توقعات سازمان را برآورده سازد با اهمیت میگردد.

در چنین سازمانهایی ایجاد هماهنگی بین استانداردهای مختلف و هدایت و مدیریت آنها با توجه به محدودیت منابع، کاری دشوار است لذا وجود یک دیدگاه فراگیر و متمرکز برای اولویت بندی مواردیکه باید در سازمان بهبود یابد و همسوسازی سیستم های مختلف مدیریت اجتناب ناپذیر است از این رو استقرار یک سیستم مدیریت یکپارچه با رویکردهای مختلف نظیر کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت و یا سایر موضوعات مورد علاقه سازمان راه حل مطلوبی خواهد بود.

برای سازمانهایی که می خواهند سرآمد باشند استقرار و بکارگیری یک سیستم مدیریت یکپارچه بعنوان نقطه آغازی در جهت ارتقاء رفتار و ساختار سازمان و همچنین بکارگیری اصول بنیادی در مدیریت کیفیت جامع خواهد بود .

سیستم مدیریت یکپارچه شرکت DQS بر پایه سه بخش عمده کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت مزایای زیر را برای سازمانها پیش بینی می نماید:

  • ارائه چارچوبی جهت توسعه سازمان
  • تمرکز بر نیازها و خواسته های مشتری
  • اثربخشی فرایند های مدیریت یکپارچه
  • صرفه جویی در هزینه و کاهش مستندات
  • افزایش اثربخشی نیروی انسانی با عنایت به رعایت الزامات ایمنی و بهداشت
  • احترام به جامعه با توجه به رعایت الزامات زیست محیطی
  • سهولت در اجرای سیستم و همسوسازی سیستم های مدیریتی

دپارتمان آموزش شرکت DQS افتخار دارد تا در زمینه سیستم مدیریت یکپارچه با سازمانهای مختلف همکاری نماید.

آشنایی با جزئیات آموزش

آشنایی با نحوه ممیزی و صدور گواهی نامه 

جهت ثبت نام در دوره آموزشی کلیک نمایید

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

مديريت ريسك يعني استفاده از مهارتهاي افراد و يا گروهها به منظور اطمينان از شناسايي ريسك‌ها ، اندازه‌گيري و اجراي آنها در پروژه ها و فرایندهای کاری می باشد.

اگر چه مفهوم ریسک همواره احتمال وقوع یک اتفاق خطرناک و اثرات آنرا در ذهن ما تداعی می کند اما اگر دایره این تعریف را کمی گسترده تر کنیم و ریسک را اثر عدم قطعیت در اهداف بدانیم متوجه خواهیم شد که ابعاد آن می تواند شامل جنبه های

اطلاعات بیشتر

سیستم مدیریت انرژی

بهبود تصویر سازمان و افزایش توان رقابتی آن با بکارگیری سیستم مدیریت انرژی و کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات میسر خواهد شد.
در دنیای کنونی انرژی ابزاری سیاسی، اقتصادی و استراتژیک به شمار می آید بطوریکه در توسعه پایدار کشورها نقش مهمی ایفا می نماید.
با عنایت به اینکه توجه به انرژی موجب حفظ و نگهداری اطلاعات بیشتر

Copyright © 2010 DQS. All Rights Reserved. info@dqs-middleeast.com +98 21 88749090