شرکت خدمات بین المللی نوین آموز ثبات | news

کسانی از پله موفقیت بالا می روند که پایشان را بر پله های فرصت بگذارند

Social Responsibility

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

مديريت ريسك يعني استفاده از مهارتهاي افراد و يا گروهها به منظور اطمينان از شناسايي ريسك‌ها ، اندازه‌گيري و اجراي آنها در پروژه ها و فرایندهای کاری می باشد.

اگر چه مفهوم ریسک همواره احتمال وقوع یک اتفاق خطرناک و اثرات آنرا در ذهن ما تداعی می کند اما اگر دایره این تعریف را کمی گسترده تر کنیم و ریسک را اثر عدم قطعیت در اهداف بدانیم متوجه خواهیم شد که ابعاد آن می تواند شامل جنبه های

اطلاعات بیشتر

SEDEX

Copyright © 2010 DQS. All Rights Reserved. info@dqs-middleeast.com +98 21 88749090