گواهینامه ها

جستجو

اعتبار DQS

پیگیری و اعتبار سنجی گواهی نامه های صادر شده شرکت DQS

جستجو
ورود

پرتال مشتریان

به عنوان مشتری DQS می توانید اطلاعات و مستندات مربوط به ارزیابی و ممیزی سازمان خود را از این جا دریافت نمایند.

ورود
جستجو

بانک اطلاعات مشتریان

می توانید گواهینامه های صادر شده توسط DQS در تمام دنیا را ردیابی نموده و آن را به صورت PDF دانلود نمایید

جستجو