خدمات

خدمات مختلف ما – برای یک هدف : موفقیت شما

 

در طی سالیان اخیر اکثر قریب به اتفاق سازمانها در سراسر دنیا اقدام به استقرار سیستم های مدیریتی متداول و دریافت گواهینامه های معمول اینگونه استانداردها نموده اند، سازمانها به این نتیجه رسیده اند در ادامه مسیر پیشین و در حرکتی جدید بسمت پایداری ( sustainability ) حرکت نموده تا با تعاملی موثر با ذینفعان خود، اعتبار خود را حفظ و بهبود بخشیده و در نهایت اطمینان جامعه داخلی و جهانی را به سوی خود جلب نمایند.

شرکت DQS مدل پیشنهادی خود را برای حرکت در این مسیر، در مدل شماتیک بالا به نمایش گذاشته است که این مدل می تواند انتظارات بیشتری از مشتریان را برآورده سازد؛ از ویژگی های این مدل می توان به سادگی آن نسبت به مدل EFQM اشاره نمود.دراین روش تمام سازمانهایی که می خواهند فراتر از استانداردهای متداول از جملهISO 9001 & ISO 14001,… فعالیت داشته باشند. با این راهکار و عملکرد به خواسته هایی متناسب با نیاز مشتری و دریافت گواهینامه هایی با اعتبار جهانی و در نهایت به شفافیت ، پاسخگویی و پایداری دست یابند.دراین مدل شما می توانید علاوه بر گواهینامه های موجود به دریافت گواهینامه های با اعتبارسازمان GRI و اتحادیه اروپا دست یافته و در مراحل بعدی و همگام شرکتهای صاحب برند دنیا به ثبت گزارشات سازمان خود درسازمان AA 1000 به رقابت بپردازید.