ارتباط با ما

Screen Shot 1396-04-28 at 3.37.44 PM

آدرس

تهران خیابان شهید بهشتی، خیابان مفتح شمالی
خیابان نقدی، پلاک ۲۹

تلفن

تلفن :  ۳ – ۸۸۷۵۱۶۸۰ – ۰۲۱
دورنگار :  ۸۸۷۵۱۶۸۴ – ۰۲۱

ایمیل

info@dqs-middleeast.com

واحد مالی : Financial@DQS-middleeast.com
واحد فروش و بازاریابی : Sales@DQS-middleeast.com
واحد آموزش : Training@DQS-middleeast.com
واحد نوآوری : Inovation@DQS-middleeast.com