آموزش

رویداد های پیش رو

There are no upcoming events at this time.

رویداد های گذشته

نشست معرفی الزامات ISO 37001

استاندارد ISO 37001 در زمینه مدیریت ضد رشوه تعریف شده است تا به سازمان های کوچک و بزرگ در بخش های دولتی و خصوصی برای ممانعت از رشوه خواری کمک نموده

Find out more »

نشست نیم روزه Sedex

آشنایی با اصول اخلاقی در زنجیره تامین با توجه به اهمیت و حساسیت روز افزون خریداران محصولات و دریافت کنند‌گان خدمات به رعایت موضوعات اخلاقی در زنجیره ارزش و همچنین نحوه آماده‌سازی شرکت و سازمان خود برای استقرار این مدل

Find out more »

نشست نیم روزه آشنایی با ISO 28000

استاندارد ایزو ۲۸۰۰۰ ویرایش ۲۰۰۷، با تعیین مشخصات فنی برای سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین، چهارچوبی را برای ایجاد مدیریت امنیت، با هدف بهبود کلی امنیت در زنجیره‌های تامین مهیا می‌نماید.

Find out more »دریافت جزوه آموزشی