آموزش

رویداد های پیش رو

There are no upcoming events at this time.

رویداد های گذشته

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 45001:2018

بیش از ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ : این تعداد حوادث شغلی مختلف در سال ۲۰۱۳ است. عدی هولناک برای همه افرادی که به نوعی از این حوادث ضربه خورده اند

Find out more »

تشریح الزامات ISO 10008: 2013

در تجارت الکترونیک که در عصر جدید ارتباطی ظهور کرده است به مکان نیازی ندارد و خرید و فروش به وسیله رایانه انجام می‌شود. تجارت الکترونیک را به صورت عامیانه می‌توان انجام هر گونه امور تجاری به صورت آنلاین و اینترنتی بیان کرد 

Find out more »

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 9001: 2015

بیش از یک میلیون شرکت در سرتاسر جهان با دریافت گواهینامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، از مزایای این استاندارد در مدیریت سازمان و بهبود مستمر بازدهی بهره مند شده اند. در این استاندارد الزامات بین المللی و کاربردی در زمینه کیفیت تولیدات، خدمات و توسعه گنجانده شده است.

Find out more »دریافت جزوه آموزشی